บุญประเสริฐ พู่พันธ์  นายกสมาคม (FLA)….มั่นใจธุรกิจมุสลิมมีโอกาสเติบโตเป็นแบรนด์ระดับโลกได้ด้วยระบบแฟรนไชส์

 

R-U-GO.COM: บุญประเสริฐ พู่พันธ์  นายกสมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ หรือ (FLA) มั่นใจว่าธุรกิจอิสลามสามารถเติบโต และปั้นให้เป็นแบรนด์ระดับโลกได้ด้วยระบบธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะมุสลิมเป็นตลาดใหญ่ เพียงแต่ขาดโมเดลทางธุรกิจ เพราะคนไทยนิยมส่งออกแต่ไม่เก่งเรื่องส่งแบรนด์

ตลาดมุสลิมในรูปแบบแฟรนไชส์ คือตลาดที่สดใส

นายบุญประเสริฐ พู่พันธ์  นายกสมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ หรือ (FLA) มองว่าตลาดมุสลิมในรูปแบบธุรกิจแฟรนส์ไชส์นั้นมีความสดใส เพราะเป็นตลาดใหญ่ แต่มีแบรนด์ของมุสลิมที่เข้ามาทำในรูปแบบแฟรนไชส์น้อยมาก เขามั่นใจว่าจะสามารถให้เข้าแนะนำ สร้างแบรนด์ให้เป็นโมเดลธุรกิจมุสลิมให้ได้ถอดบทเรียน

“ผมมองว่าตลาดมุสลิมเป็นนีซ มาร์เก็ต เป็นตลาดที่ใหญ่มาก เพราะประชากรเกินครึ่งโลกที่เป็นอิสลาม ถ้าเราใช้กลไกลของแฟรนไชส์ ธุรกิจอิสลามรับรองว่าสดใส  เพราะแฟรนไชส์มันเป็นระบบที่อะเมซิ่ง  อย่างผมขยายตลาดไปลาว(อีกบทบาทหนึ่งเขาคือเจ้าธุรกิจ N&B ที่เริ่มต้นจากการลงทุนสี่หมื่นบาท กลายมามีมูลค่าเป็นร้อยล้านบาทในระยะแค่เวลาสามปีด้วยรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์) สี่สาขาด้วยเงินลงทุนศูนย์บาท แต่กลับได้เงินคืนมาอีกสามล้าน นี่แหละที่ผมอยากจะบอกว่า ระบบแฟรนไชส์มันเป็นระบบที่อะเมซิ่งมาก

จากประสบการณ์ผมยิ่งอยาก จะผลักดันธุรกิจมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งเมืองไทยของเรามีวัตถุดิบที่ดีมาก อาหารอย่างเมนูมัสมั่น ซึ่งก็มีหลายประเทศที่ทำ แต่มัสมั่นไทย ทำไมถึงติดเป็นเมนูที่คนชอบในระดับโลกได้ แต่เสียดายที่เราไม่มีแบรนด์ไทยในระดับโลก แต่สินค้าเราดี แต่ขาดระบบแฟรนไชส์ เพราะคนคนไทยยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในระบบแฟรนไชส์ ยิ่งธุรกิจอิสลามยิ่งมีน้อยมากที่เข้ามาทำ ซึ่งประเทศเรามีสินค้าอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม อาหาร แต่ไม่มีแบรนด์ดังๆ  เพราะบ้านราถนัดส่งออกแต่ไม่ถนัดส่งแบรนด์

บ้านเรายังมีตัวอย่างแบรนด์ในระดับโลกน้อยมาก บ้านเรามักจะบอกกันว่าอย่างทำเลยแฟรนไชส์มันอยาก แต่ไม่ใช่อย่างที่คิดเลย  เพราะระบบแฟรนไชส์มันจะช่วยเอื้อระบบขยายไปได้ทั้งในและต่างประเทศ

ผมแนะนำให้ชุมชนมุสลิมที่เป็นผู้ประกอบการ อยากให้เข้ามาพุดคุยกับสมาคม ตอนนี้ธุรกิจมุสลิมในชมรมยังมีไม่มาก  เป้าหมายของสมาคมไม่ใช่กำไรสูงสุด แต่เป้าหมายของเราคืออยากให้ธุรกิจมุสลิมในรูปแบบแฟรนไชส์ได้เติบโต

ผมอยากให้เข้ามา ผมขอแค่สองรายก่อน ผมทำจะแบรนด์มุสลิมเติบโตให้ดูก่อน แล้วหลังจากนั้นก็จะมีตามมาเอง” นายกสมาคดกล่าวเชิญชวนนักธุรกิจมุสลิมให้มาโลดแล่นกับระบบธุรกิจที่อะเมซิ่งที่ชื่อว่าแฟรนไชส์

ซึ่งเขาได้ย้ำว่า “ค่าใช้จ่ายไม่มี แค่อยากให้เข้าก่อนก ผมไม่ซีเรียส จะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้ ไม่สมัครก็ได้  คือแค่อยากให้เข้ามาคุยกันก่อน ถึงแม้เราจะเป็นภาคเอกชนแต่ไม่ได้หวังเรื่องกำไร แต่ถ้าเป็นสมาชิกเราก็จะมีใบรับรอง ซึ่งสามารถการันตีได้ เพราะเราทำอย่างถูกต้องตากฎหมาย

ธุรกิจอิสลามจะไปง่าย ยิ่งถ้าแบรนด์แข็งแรง ยิ่งทำยิ่งเติบโต….เชื่อผม”

 

มาทำความรู้จักสมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ (Franchise and License Association Thailand (FLA) )
จัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ.2553 เป็นการรวมตัวกันของธุรกิจที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านอย่างมั่นคงและสามารถขยายธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันเรามีกลุ่มเพื่อนสมาชิกในสมาคมอยู่ด้วยกันทั้งหมด 80 ธุรกิจ และ คาดหมายว่าในอนาคตเราจะมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 100 % ทั้งในส่วนของภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป

ภารกิจหลักของสมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ นอกเหนือไปจากการเป็นศูนย์รวมของธุรกิจต่างๆที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้ว หน้าที่ของเราคือการเป็นเสมือนที่ปรึกษา หรือการเป็นพี่เลี้ยงให้กับธุรกิจต่างๆ พร้อมกับเป็นผู้นำเสนอและหาโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มเพื่อนสมาชิก โดยจะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับการยอมรับจากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่และมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นมากจากที่ผ่านมาโดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง 40% และมีเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจนับเป็นหมื่นล้าน การผลักดันและให้การสนับสนุนในเรื่องของการบริหารธุรกิจ ตลอดจนทักษะความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนขอการตลาด, การบริหารจัดการ, กฎหมายจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญมากขื้น โดยเฉพาะในกลุ่มของ Franchisor และ Franchisee

ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวทางสมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ จึงมีการกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยการวางกรอบในการบนริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการติดตามความคืบหน้า พร้อมให้คำปรึกษา และแจ้งข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง ผ่านระบบ Direct Mail หรือ ทางเวปไซด์ของสมาคมฯ ที่จัดทำขึ้น เพื่อให้สมาชิกสามารถสื่อสารแลกปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

แนวความคิดและแนวทางการทำงานของสมาคม
เป็นสถาบันแห่งการรวบรวมฐานความรู้ในการประกอบกิจการแฟรนไชส์และไลเซนส์
เพื่อเป็นองค์กรแห่งความรู้ เพื่อนักธุรกิจในประเทศไทยที่มุ่งพัฒนาตัวตนและองค์กรอย่างต่อเนื่อง สร้างความพร้อมที่จะให้หน่วยธุรกิจของประเทศมีความเป็นมาตรฐานในการดำเนินการอันจะเป็นกำลังสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้และหลักการในการประกอบธุรกิจให้กับสมาชิก
จัดสร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ และไลเซนส์
สร้างเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ
สร้างเครือข่ายในการทำธุรกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
นายบุญประเสริฐ พู่พันธ์  เป็นนายกสมาคม


ติดต่อ

29 ซอยศุภวรรณ 1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2807-6644, 086-321-8649
โทรสาร 0-2807-6644
อีเมล์ thaifla@hotmail.com
เว็บไซต์ www.fla.or.th – 
http://www.thaifranchisecenter.com/links/show.php?id=463

 

 

แฟรนไชส์  franchise คือ….

เป็นชื่อเรียกการทำธุรกิจโดยมีการให้สิทธิและส่วนการครอบครองการบริหารจัดการและการจัดจำหน่ายทั้งหมดในมือของผู้ที่ได้รับกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรม โดยเริ่มมาจากบริษัท ทำรางรถไฟ และบริษัทสาธารณูปโภค ที่พยายามขยายการเติบโตของบริษัทให้มากที่สุด โดยการออกขายสิทธิ์ที่ได้รับสัมปทาน รวมทั้งขายชื่อของกิจการ รวมทั้งระบบการทำงานของตัวเองให้ผู้อื่นโดยทำให้มีแบบแผนในการจัดการไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการขยายตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจผ่านผู้ประกอบการอิสระโดยบริษัทจะให้สิทธิเครื่องหมายการค้าและวิธีการในการทำธุรกิจที่จะถ่ายทอดให้ในรูปแบบของการทำงานทั้งหมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบริหารการตลาด เพื่อที่จะให้รูปแบบวิธีดำเนินธุรกิจในทุกๆสาขาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันตามต้นแบบของบริษัท

เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบริหารการตลาด เพื่อต้องการให้รูปแบบและวิธีดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในทุกๆสาขาอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *