ประธานรัฐสภาให้การรับรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

1 min read

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา

R-U-GO.COM:นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต (Samdech Moha Borvor Thipadei HUN MANET) นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา

โดยมีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-กัมพูชา นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุรพล นาควานิช ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นายมุข สุไลมาน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นายธงชาติ รัตนวิชา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา นางสาวพิชชา เชื้อเมืองพาน ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายสุธีรพันธ์ สุขวุฒิชัย ที่ปรึกษาคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาว สตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายอาพล นันทขว้าง ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ร่วมให้การรับรอง ณ ห้องรับรองพิเศษ 205 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานรัฐสภากล่าวต้อนรับด้วยความยินดี

พร้อมแสดงความยินดีแก่สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โดยที่ไทยและกัมพูชาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 73 ปีแล้ว ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างราบรื่นในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง มีการแลกเปลี่ยนการเยือนทั้งในระดับผู้นำรัฐบาล ระดับราชวงศ์ ระดับรัฐสภา นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของไทยยังได้เยือนกัมพูชาเป็นประเทศแรกในอาเซียน ภายหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ได้เยือนไทยเป็นประเทศแรกหลังเข้าดำรงตำแหน่ง ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภากัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก ได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-กัมพูชาขึ้น และมีการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตนหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะแน่นแฟ้นมากขึ้น รัฐสภาไทยพร้อมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติอย่างเต็มที่

สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

กล่าวขอบคุณประธานรัฐสภาที่ให้การต้อนรับ พร้อมแสดงความยินดีที่ทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน อันจะเป็นช่องทางในการส่งเสริมความร่วมมือที่จะทำให้ไทยและกัมพูชาใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม การลงทุน การคลัง และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน อีกทั้งไทยยังเป็นประเทศแรกที่ตนได้เยือนอย่างเป็นทางการภายหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันมีหลายบริษัทของไทยเข้าไปลงทุนในกัมพูชา ซึ่งบริษัทเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญในการยกระดับการค้าทวิภาคีที่มีมูลค่าทางการค้ารวม 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทางกัมพูชาเห็นพ้องกับประธานรัฐสภาที่ว่าความสัมพันธ์ของฝ่ายนิติบัญญัติมีความใกล้ชิดกันมากผ่านกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของสองประเทศ รัฐสภาในฐานะองค์กรนิติบัญญัติของประเทศมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนรัฐบาลด้านการพัฒนา และส่งเสริมร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชา และหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของสองประเทศจะใกล้ชิดและพัฒนายิ่งขึ้นในอนาคต

 “จะเดินทางไปเยือนกัมพูชา เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฎอน ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ กรุงพนมเปญ ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ได้เชิญมาก่อนหน้านี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็จะเข้าร่วมงานดังกล่าวพร้อมกับผู้นำมุสลิมของประเทศต่าง ๆ และเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนประชาชนชาวมุสลิมในประเทศ นอกจากนี้ประธานรัฐสภาได้ฝากความระลึกถึงสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา พร้อมทั้งขอเชิญประธานสภาแห่งชาติกัมพูชาเดินทางเยือนรัฐสภาไทย และนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ได้เชิญประธานรัฐสภาเดินทางเยือนกัมพูชาด้วยเช่นกัน” ประธานรัฐสภา กล่าวปิดท้าย

เครดิตข่าว : กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours