“สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล” เปิดตัวอย่างเป็นทางการ