นิทรรศการที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

1 min read

ตื่นตากับ Once Upon A Hair – กาลครั้งหนึ่งของผมนิทรรศการที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยเรื่องของ ‘ผม’ จากอดีตถึงปัจจุบัน

R-U-GO.COM:จากโซงโขดง ดอกกระทุ่ม ผมปีก มหาดไทย จนผ่านเข้าสู่ยุคนางสาวไทย ทรงเพชรา (เชาวราษฎร์) หรือทรงฟาราห์ คนไทยเปลี่ยนลุคของตนเองตามยุคสมัย และตามอิทธิพลของโลก

นิทรรศการ “Once Upon A Hair – กาลครั้งหนึ่งของผม” จะพาคุณย้อนไปสู่ความสวยงาม ความประณีต ศักยภาพของศิลปกรรมและศิลปินไทย ที่สามารถรังสรรค์ผลงานโดยนำความเชื่อและวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานได้อย่างงดงาม ไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับเส้นผม ทรงผม ศิราภรณ์ หรือเครื่องประดับผม ทั้งแบบไทยดั้งเดิมและร่วมสมัย ตลอดจนพัฒนาการของทรงผม และการประกอบอาชีพเกี่ยวกับผมของไทยที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นทรงผมของไทย รวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องและสัมพันธ์ไปกับทรงผม อาทิ ผลิตภัณฑ์สำหรับทรงผม เครื่องประดับทรงผมและศีรษะ เป็นต้นที่สามารถยกระดับ เพื่อนำไปเผยแพร่และยกระดับศิลปกรรมไทยผ่านเรื่องราวของเส้นผมสู่ระดับสากล

“รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล” นักออกแบบที่ทำงานผสมผสานทั้งศิลปะ สิ่งทอ แฟชั่น และผู้จัดงานนิทรรศการ “Once Upon A Hair – กาลครั้งหนึ่งของผม” กล่าวว่า

ภายในห้องนิทรรศการผู้เข้าชมจะได้พบกับการจัดแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม แนวคิด และความเชื่อที่ถ่ายทอดผ่าน ‘ทรงผม’ ตามความเชื่อที่แตกต่างกันตามยุคสมัย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงเกี่ยวกับพัฒนาการ การประกอบสัมมาชีพเกี่ยวกับผมของไทยซึ่งในปัจจุบันสามารถที่จะพัฒนาไปอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นทรงผมและด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงผลงานการต่อยอดศิลปกรรมไทยที่เป็นงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งสอดแทรกแนวคิดและค่านิยมผ่านการตีความของศิลปิน”

สำหรับ ไฮไลต์ของนิทรรศการ ประกอบด้วย :

● งานวิกทรงผมโบราณ จากสถาบันชลาชล และช่างทำผมมืออาชีพ

● รัดเกล้าเปลว หนึ่งในศิราภรณ์สำหรับแสดงในนาฏศิลป์ไทย จาก มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก

● งานศิลปะร่วมสมัยที่ผ่านการตีความความงามและสุนทรียะจากทรงผม โดยศิลปินแถวหน้าของได้แก่ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์, สกุล อินทกุล, ชลิต นาคพะวัน, ชัยชน สวันตรัจฉ์, วิทวัน จันทร, ระพี ลีละสิริ, ทิพยพงษ์ ภูษณะพงษ์, และ อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์

งานนิทรรศการนี้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ และนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ถ่ายทอดผ่านทางทรงผม รวมไปถึงความเชื่อที่แตกต่างกันตามยุคสมัย นอกจากนี้ยังมีการแสดงเกี่ยวกับพัฒนาการทรงผมและการประกอบอาชีพเกี่ยวกับผมของไทย และผลงานการต่อยอดศิลปกรรมไทยที่ออกมาเป็นงานศิลปะร่วมสมัยที่สอดแทรกแนวคิด และค่านิยมผ่านการตีความของศิลปิน

นิทรรศการ Once Upon A Hair – กาลครั้งหนึ่งของผม ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ เซ็นทรัล ดิ ออริจินัล สโตร์ (Central – The Original Store) ถนนเจริญกรุง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปิ่นปัก ปฐมภควันต์ โทรศัพท์ 081-4274998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours