SiteMinder เร่งสร้างความคล่องตัวให้กับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทย ผ่านแอปพลิเคชันมือถือใหม่ Little Hotelier