NEA คิกออฟงานเสวนาแห่งปี “NEA  BizTalk  Series” : ก้าวทันการค้าโลกนำร่องครั้งที่ 1 ระดมทัพกูรูแชร์ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้  หวังขับเคลื่อนส่งออกระดับแสนล้าน