IHG เร่งขยายการเติบโตในประเทศไทย ประกาศลงนามสัญญาคิมป์ตันแห่งที่สี่ ร่วมมือกับ AWC สานต่อความสำเร็จของแบรนด์ในฝั่ง Luxury & Lifestyle