CPF ร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022  โชว์ 5 เทรนด์ “อาหารเพื่ออนาคต” ตอกย้ำศักยภาพ Food Tech Company หนุนการบริโภคที่ยั่งยืน