22 เม.ย. “Earth Day” ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการผลิต รักษ์โลก ลดโลกร้อน ผลิตอาหารอย่างยั่งยืน