1 มิ.ย.64 วันดื่มนมโลก อ.ส.ค.ชวนคนไทยยกแก้วดื่มนม ให้ได้สัปดาห์​ละ​  5  แก้ว​