โก ศิวนัส เปิดตัว  Assure Technology ยิ่งใหญ่ ต่อยอดธุรกิจ Blockchain