“แอสเซทไวส์” ชวน “MUT 2021” 30 คนสุดท้าย สัมผัสมิติใหม่ของไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัย ที่ “KAVE TU”