แม็คโคร ตั้งเป้าองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2573 ประกาศเจตนารมณ์เป็นธุรกิจสีเขียวตลอดห่วงโซ่ พร้อมสนับสนุนลูกค้าผู้ประกอบการ ลดโลกร้อนยั่งยืน