แม็คโคร จัดงาน “แม็คโคร วันโชห่วยไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ” ที่แม็คโคร นครราชสีมา ตอกย้ำเคียงข้าง พร้อมเสริมแกร่งผู้ประกอบการโชห่วยไทย