‘แจนเซ่น-ซีแลก’ สนับสนุนศิลปินไทย ปลุกจิตสำนึกป้องกันการฆ่าตัวตาย เนื่องในวันฆ่าตัวตายโลกปี 256