‘เอมิเรตส์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ ททท. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้’