เส้น-ด้าย คลองสามวาพร้อมให้บริการประชาชนในพื้นที่รอบนอกและใกล้เคียง ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยโควิด-19