เลิกนั่งโง่ ๆ ริมทะเล!!! …เพราะมีคาเฟริมทะเล ให้ไปนั่งคลูแทนแล้วเด้อ