เมญ่า พาเที่ยว…เส้นทางทัวร์กัญชง..ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาชาวบ้าน