เผยโฉม ๙ ของที่ระลึกดีไซน์หรูจากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปี่ยมคุณค่าผ้าบาติกทรงสะสม พร้อมมอบความประทับใจครั้งใหม่ให้ผู้รับ