เปิดเส้นทางความสำเร็จนักธุรกิจหญิง จากผู้ค้าปลีกสู่ผู้ส่งออก “ราชาแห่งผลไม้” ในตลาดโลก