เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ Yankii Robatayaki and Bar ร้านอาหารและบาร์สไตล์โรบาทายากิใจกลางกรุงเทพฯ