เกษตรกรลพบุรี ดูงานสมุนไพรแพร่-น่านยกระดับเกษตรกรรมแบบบูรณาการ