“อู่ตะเภา” เดินหน้า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล (Take Off To Beyond)