อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ช่วย SMEs ไทยสู้วิกฤติโควิด-19 สนับสนุนทุนยกระดับสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น