“สุดสัปดาห์คนหล่อขอทำดี ปี 13-14” “คนดีมีทุกที่ HEROES ARE EVERYWHERE”