สายการบินเอมิเรตส์ เดินหน้าขยายเที่ยวบินทั่วโลก เพิ่มไฟลท์ 5 เที่ยวบินต่อวันจากกรุงเทพฯ เริ่มต้นสิงหาคมนี้