มนต์เสน่ห์ ไทยเท่ของเมืองรอง …..ตามรอยประวัติศาสตร์เมืองพิจิตร..นครสวรรค์…อุทัยธานี