“พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ควงนักธุรกิจหัวใจแบ่งปัน “วรลักษณ์ ศรีสอาด” มาสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในงาน AVIATION TALK BY TMA “ตอน Behind Their Success Stories”