พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมพิเศษ “Weaving Relations: A Shared Heritage of Indian & Thai Textile Culture” เล่าเรื่องผ้าไทย วัฒนธรรมการแต่งกาย และอิทธิพลผ้าอินเดียในราชสำนักสยาม