พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีเป็นประธานทอดกฐินที่วัดโคธาราม อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ