ปัก : ถัก : ทอ (Woven Dialects) นิทรรศใหม่จากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้