ทดลองทำงานแบบโทนี่ สตาร์ค นายช่างใหญ่ จากค่ายมาร์เวล ด้วยเทคโนโลยี 5G ภายในงานมหกรรมวิทย์ฯ 64