ดีพร้อม เดินหน้าเร่งด่วนเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ดีเดย์จัดกิจกรรมออนไลน์ 5 วัน ช่วยเหลือรายย่อย อาทิ ขายสินค้า ปรึกษาการเงิน ฯลฯ