ซีพีเอฟ จับมือ อสค. สานต่อ ‘สี่ประสานฯ’ ปีที่ 2 ชูแอปฯ ‘CP SmartMORE’   สร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมโคนมไทย