ชาวอานซีล้ำหน้าเทรนด์ของโลก เมื่อวัฒนธรรมเถี่ยกวนอิมก้าวนำกระแสสากล คุณเฉินเหว่ยหลงผู้สร้าง TEA METAVERSE อานซีเถี่ยกวนอิมซิ่วเจวี๋ยเมตาเวิร์สณ.กรุงเทพ ประเทศไทย