ชาวบางแคโวยหนัก!! นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา ติดป้ายหาเสียงแบบนี้ก็ได้หรอ ผู้ว่ากทม.ว่าไง