ชวนไปชม 6 ลายผ้าบาติกหายาก ภายในนิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยะมหาราช