ชวนช้อปโอทอปคุณภาพกลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกในงาน“มีดีมาร์เก็ต”3-5 ธันวาคม 2564 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G