คุณหญิงกัลยา ปลื้มโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมกว่า 600 โรงเรียน   หลังนำร่อง 6 โรงเรียน พร้อมเซ็น MOU ฝึกทักษะอาชีพในอนาคต ดัน Coding For Farm สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร