“คีนน์” ร่วมมือ 3 ยักษ์ใหญ่ขนส่งมวลชนทางน้ำ สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ สะอาด ปลอดภัย ไร้เชื้อโรค