กะตะกรุ๊ปรีสอร์ท เทกระจาด 70% กระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านเว็บ เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม