“กรุงเทพฯ” แซง “พัทยา” ขึ้นมาอยู่อันดับ 1 ใน 10 จุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนไทยในวันสิ้นปี 2564