กรมการค้าภายในนำสินค้าเด่นจากหมู่บ้านทำมาค้าขาย-ตลาดต้องชม จำหน่ายตรงคนกรุง-นักท่องเที่ยว