เชิญเที่ยวงาน ถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก ปทุมธานี  ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

ร่วมสัมผัสสุดยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ในงานถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก ปทุมธานี

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

R-U-GO.COM: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล) ในงานถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก แหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ต่างชาติได้สัมผัสกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน อาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยอิทธิพลไทย รามัญ จีน มุสลิม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้แก่ท้องถิ่นโดยการสนับสนุนให้มีการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

อันประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นตน นำมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มทางเลือกในการประกอบการเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป

นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศิลปะการแสดง

การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม จำนวน 8 ครั้ง

และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือผลิตภัณฑ์ สำหรับในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ณ ตลาดอิงน้ำสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน และนำเอาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มาจัดแสดงและสาธิตภายในงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนและสาธารณชน ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดังกล่าว ผ่านการคัดเลือกจากการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในทุกด้าน ทั้งการผลิต การออกแบบ และบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

สำหรับโครงการถนนสายวัฒนธรรม ตลาดอิงน้ำสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีสิ่งต่าง ๆ มากมายนำเสนอ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน อาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยอิทธิพลไทย รามัญ จีน มุสลิม ที่อยู่ร่วมกันภายในชุมชน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้ได้ชมกันด้วย เช่น อาคารที่ว่าการอำเภอสมัย ร.6 วัดบางเตย ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ฯลฯ

จัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ณ ตลาดอิงน้ำสามโคก จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *