Airbnb เผยข้อมูล เจ้าของที่พักหญิงไทยทรงอิทธิพลสุดใน “ดิจิทัล ทัวริสต์ซึ่ม”

R-U-GO.com : “ชุมชนผู้หญิงทั่วโลก” กำลังเป็นกลุ่มผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านการเงิน อาชีพ และพลังทางสังคมผ่านการเป็นผู้ประกอบการด้านที่พักใน “ดิจิทัล ทัวริสต์ซึ่ม” (Digital Tourism) โดยเฉพาะในประเทศไทย Airbnb เปิดเผยข้อมูลว่า ในปี 2561 เจ้าของที่พักหญิงในประเทศไทยสร้างรายได้รวม 2.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยจำนวนเจ้าของที่พักหญิงมีการเติบโตกว่า 22%

เทคโนโลยีได้เปิดโอกาสมากมายให้กับผู้ประกอบการที่พักหญิง ผู้ซึ่งหลงใหลในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์อย่างมีความหมาย ทำให้เจ้าของที่พักหญิงของ Airbnb สามารถสร้างรายได้ถึง 53% จากชุมชนเจ้าของที่พัก Airbnb ในประเทศไทย โดยรายได้เฉลี่ยต่อปีสำหรับเจ้าของที่พักหญิงคือ 7.8 หมื่นบาท

ปัจจุบันโอกาสที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของ Airbnb ที่นอกเหนือไปจากการให้เช่าที่พักคือ “ผู้มอบประสบการณ์” หรือ “Airbnb Experiences” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและมีการรังสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนในท้องถิ่นโดยการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัส

จากจำนวนผู้มอบประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม พบว่า 60% คือผู้หญิงที่อยู่ในกรุงเทพฯ นับว่ามีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการเติบโตอย่างรวดเร็วของ “ผู้มอบประสบการณ์ Airbnb Experiences” ในประเทศไทย ยังทำให้มีจำนวนของผู้หญิงที่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วย

การให้เช่าที่พักกับ Airbnb ยังทำให้ผู้หญิงในท้องถิ่นมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความเป็นอิสระมากขึ้นด้วยการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างไร้รอยต่อช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อแบบออฟไลน์ กำลังทำให้ “ดิจิทัล ทัวริสซึ่ม” มีความยั่งยืนและหลากหลายมากขึ้น โดยในปี 2561 Airbnb ได้ร่วมมือ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการฝึกอบรมและจัดเตรียมให้เจ้าของที่พักท้องถิ่นในประเทศไทยมีทักษะในด้านการให้บริการและทักษะด้านดิจิทัลซึ่งเป็นหัวใจหลัก

นานาทรรศนะผู้หญิงถึงผู้หญิง

นางสาวมิช โกห์ (Ms. Mich Goh) หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ Airbnb กล่าวว่า ใน ปี 2561 ผู้หญิงทั่วโลกสามารถสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มของ Airbnb มากถึง 3.81 หมื่นล้านบาท ทั้งยังมีจำนวนมากกว่าครึ่งจากจำนวนตัวแทนทั้งหมดของชุมชน Airbnb ระดับโลก โดยผู้หญิงในชุมชน Airbnb ได้ใช้ Airbnb เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างรายได้เสริมและนำเสนอการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วยวิถีที่เป็นเอกลักษณ์และมีความแท้จริง

“ยกตัวอย่างจากการได้พูดคุยกับคุณปราณี ซึ่งเป็นเจ้าของที่พักในสระบุรี ผู้ที่รับทราบถึงเรื่องราวของ คุณสา ผู้มอบประสบการณ์จากเผ่ากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า เธอได้สอนให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิธีการทอผ้าเพื่อหาเงินมาช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน Airbnb จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ให้โอกาสและส่งเสริมการทำงานของผู้หญิง”

นางฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ผู้หญิงที่เดินทางเป็นกลุ่ม หรือเดินทางคนเดียว ถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตในประเทศไทย เราเห็นว่านักเดินทางหญิงคนไทยและต่างชาติมีวิถีการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันและมีรูปแบบที่ยั่งยืนมากขึ้น กลุ่มนี้ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ และมองหาประสบการณ์พิเศษที่น่าจดจำ ซึ่งเราคาดหวังว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเติบโตขึ้นทั้งในด้านของจำนวนนักเดินทางและในด้านที่ส่งผลเชิงบวกและการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ

ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ กรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว บริษัท Perfect Link Consulting Group ในฐานะประธานบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก-ประเทศไทย (PATA Thailand Chapter) กล่าวว่า การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การโปรโมทธุรกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนก็ยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงอาหารไทยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือช่วยให้นักเดินทางชาวไทยได้พบกับของดีที่มีอยู่ในย่านของตนเองผ่านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดิฉันรู้สึกดีใจที่ผู้หญิงกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการด้านการบริการและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน

นางสาวตติยา อุตรธิยางค์ Airbnb Superhost กล่าวว่า ดิฉันเคยทำงานในฐานะนักธรณีฟิสิกส์ในบริษัทชั้นนำของไทยเป็นเวลากว่า 15 ปี แล้วได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของที่พักใน Airbnb ตั้งแต่ปี 2556 ดิฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้แสดงถึงอีกด้านของประเทศไทยให้กับนักเดินทางส่วนใหญ่ที่อาจจะยังไม่รู้จัก และด้วยตัวเหตุที่หลงใหลในการพูดคุยกับผู้คนและ Airbnb ทำให้มีความมั่นใจที่จะลาออกจากงานประจำเดิม จึงตัดสินใจมาเป็นเจ้าของที่พัก Airbnb แบบเต็มตัว

ทันตแพทย์หญิงนภัสพร ชำนาญสิทธิ์ นักเดินทางและผู้หญิงไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้รักการเดินทาง และโดยทั่วไปจะเดินทางบ่อยและจะระมัดระวังถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อเมืองต่าง ๆ ซึ่งนอกเหนือจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางธรรมชาติแล้ว ดิฉันยังมีความตั้งใจสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นอีกด้วย

 

บทบาทผู้หญิงในแพล็ตฟอร์ม Airbnb

  • ในระดับโลก เจ้าของที่พักหญิงกำลังกลายเป็นผู้นำใน Airbnb โดยสามารถสร้างรายได้เกือบ 3.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้ง
  • เฉพาะในปี 2561 เจ้าของที่พักหญิงใน Airbnb สร้างรายได้รวม 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
  • ผู้หญิงเป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำให้แก่ผู้เข้าพักจากทั่วโลก ในประเทศนิวซีแลนด์จำนวนเจ้าของที่พักหญิงมีสัดส่วนถึง 64% ของชุมชนเจ้าของที่พักใน Airbnb Home และในฟิลิปปินส์มีจำนวนสูงเกือบ 60% นอกจากนี้ในส่วนของ Airbnb Experiences ของจำนวนผู้มอบประสบการณ์ที่เป็นผู้หญิงในกรุงเทพฯ และมิลานมีสัดส่วนที่สูงเกือบ 60% โดยเจ้าของที่พักหญิงยังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในตลาดเกิดใหม่หลาย ๆ แห่งอีกด้วย เช่น ในประเทศปารากวัยและปากีสถาน จำนวนเจ้าของที่พักหญิงบนแพลตฟอร์มีเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปี 2560-2561
  • Airbnb ได้ทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงจากทั่วทั้งโลก เช่น ในประเทศอินเดีย Airbnb ทำงานร่วมกับ สมาคมสตรีผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวแห่งประเทศอินเดีย หนึ่งในสหภาพแรงงานหญิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ในชนบทของสตรี นอกจากนี้ Airbnb ยังได้ร่วมมือกับ Open Africa เพื่อเสริมสร้างความสามารถให้กับผู้หญิงจากพื้นที่ชนบททั่วชายฝั่งตะวันตกผ่านการให้เช่าที่พัก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *