เปิดศูนย์ฯ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โทร.สายด่วน .0 2134 4077

R-U-GO.com : กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เปิดโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว โทร.สายด่วน 0 2134 0477 ให้บริการ 24 ชั่วโมง ยึดแนวคิด “Your Safety is our Priority ท่านปลอดภัย เราหายห่วง” มุ่งสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวในไทย พร้อมลงพื้นที่นำร่อง 12 จังหวัดท่องเที่ยวทั่วประเทศ จัดกิจกรรมให้ข้อมูลและคำแนะนำเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว

นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างมาก โดยในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 38.28 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 7.54 โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาว และญี่ปุ่น สร้างรายได้รวมกว่า 3.08 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.04 คิดเป็นร้อยละ 18.13 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยประเทศที่สร้างรายได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้

ภาคการท่องเที่ยวยังสร้างการจ้างงานกว่า 4.38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.59 ของการจ้างงานของประเทศ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนนักท่องเที่ยวจึงทำให้ภาครัฐต้องให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้เปิดโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว (Tourism Assistant Canter : TAC) สายด่วน Call Center สุวรรณภูมิ โทร.0 2134 4077 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยยึดหลักแนวคิด “Your Safety is our Priority ท่านปลอดภัย เราหายห่วง” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวและคำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว

นายสันติ กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน 17 ศูนย์ และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อีกจำนวน 61 ศูนย์ มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมดจำนวน 260 คน โดยโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวจะมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ของ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ใน 12 จังหวัด ได้แก่ (1) กรุงเทพฯ บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร (2) ภูเก็ต บริเวณหาดป่าตอง (3) กระบี่ เกาะพีพี (4) ชลบุรี เมืองพัทยา (5) พังงา บริเวณเขาหลัก (6) สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย (7) เชียงใหม่ บริเวณถนนคนเดินประตูท่าแพ (8) เชียงราย อ.เมือง (9) ตรัง อ.เมือง (10) ตราด บริเวณท่าเรือเกาะช้าง (11) บุรีรัมย์ อ.เมือง และ (12) สงขลา อ.หาดใหญ่

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ยังได้จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โดยมีเนื้อหาข้อมูลการเตือนภัย ด้านการท่องเที่ยว การให้คำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ เมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยว และการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยจัดทำเป็น 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย อังกฤษ และจีน และจะทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านจอแสดงภาพ LED ภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ หรือ “Do’s & Don’t” ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ – ไทย และภาษาอังกฤษ – จีน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *