[ชมคลิป] “The Seasons” สารคดีสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

R-U-GO.com : ททท.ขานรับนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน จัดทำภาพยนตร์สารคดีสั้นชุด “The Seasons” ออกอากาศเดือนละ 1 ตอน รวม 12 ตอน มุ่งสร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชูอัตลักษณ์เมืองรองมาเป็นส่วนผสมหลักเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว แสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและดูแลทรัพยากรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมฝรั่งเศส ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สารคดีสั้นชุด “The Seasons” เพื่อสื่อสารแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยสื่อสารให้เห็นถึงความสวยงามตามฤดูกาลของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand : Open to the New Shades”

นายวีระศักดิ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า นโยบายหลักที่สำคัญอย่างยิ่งของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มุ่งเน้นให้เกิดเป็นรูปธรรมคือ ต้องให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว ทั้งเรื่องการจัดการขยะ โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุด จนไปถึงไม่สร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว เรื่องการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าให้ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรื่องการขนส่งที่ลดการสร้างมลพิษ เช่น ส่งเสริมการขนส่งสาธารณะ การใช้จักรยาน การเดินเท้า รวมไปถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการที่พักที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใส่ใจด้านสังคมและวัฒนธรรมคือการเข้าไปท่องเที่ยวที่กระทบกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นให้น้อยที่สุด ดังนั้นจึงอยากให้ตระหนักถึงการเดินทางท่องเที่ยวอย่างใจที่รับผิดชอบซึ่งจะเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีและเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างแท้จริง

ด้าน นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวเสริมว่า ททท. มีเป้าหมายสำคัญร่วมกันกับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคือ การสร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว ททท. จึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและได้นำนโยบายที่สำคัญและเป็นแนวทางในการทำงานสำหรับปี 2562 คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หรือ Responsible Tourism รวมถึงการสร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชูอัตลักษณ์เมืองรองมาเป็นส่วนผสมหลักเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว

ภาพยนตร์สารคดีสั้นชุด “The Seasons” เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการประชาสัมพันธ์และขยายผลการรับรู้ รวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบออกไปสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สื่อมวลชน ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ซึ่งทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้ โดย ททท. คาดหวังว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยให้เราสามารถถนอมรักษาความงดงามของทรัพยากรอย่างยั่งยืนและส่งมอบต่อไปยังคนรุ่นหลังให้มีโอกาสได้ชื่นชมต่อไปอีกยาวนาน รวมทั้งเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและดูแลทรัพยากรท้องถิ่น

ทั้งนี้ ภาพยนตร์สารคดีสั้นชุด “The Seasons” มีทั้งหมด 12 ตอน ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวความงดงามในมุมมองต่าง ๆ ของธรรมชาติ วิถีชีวิต และผู้คน ในช่วงเวลา 3 ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว เป็นการสะท้อนให้เห็นอีก “เฉด” (Shade) ของการท่องเที่ยวคือ เฉดของการท่องเที่ยวอย่างอย่างรับผิดชอบที่ ททท.ต้องการถ่ายทอดภาพความจริงให้ได้รับรู้และสร้างความตระหนักถึงความเปราะบางที่ซุกซ่อนอยู่ในความงดงามเหล่านี้

ผู้สนใจสามารถชม “The Seasons” ได้ทาง www.TATNews.org ซึ่งได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่เดือนพ.ย.61 รวม 4 ตอนคือ “Into the Rainforest”, “The End of the Cliff”, “The Highest Faith”, “Gone in the Mist” ตามลำดับ โดยจะนำเสนอตอน “The Sea of Lives” ในเดือนมี.ค.62

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *