ไทย-จีน ร่วมจัดเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยยิ่งใหญ่ในกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ภูเก็ต

R-U-GO.com : ททท. ร่วมมือรัฐบาลจีน จัดเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ปี 2562 ใน 3 จังหวัดหลัก กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ชูแนวคิด “ตรุษจีนสำหรับคนรุ่นใหม่” ฉลอง 44 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-จีน นำเสนอการแสดงทางวัฒนธรรมจาก 7 มณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน เผยรัฐบาลจีนยกเทศกาลตรุษจีนในไทยเป็นกิจกรรมตรุษจีนที่ใหญ่ที่สุดที่จัดนอกแผ่นดินจีน ด้านผู้ว่าฯ ททท. มั่นใจช่วงการจัดงานมีนักท่องเที่ยวต่างขาติรวม 1.03 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8% สร้างรายได้ 2.4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5%

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และ Mrs. Chang Yumeng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมให้สีมภาษณ์สื่อมวลชน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การ เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท. ร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย จัดเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 โดยในปี 2562 กำหนดจัดงานฯ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “ตรุษจีนสำหรับคนรุ่นใหม่” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา ศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า และสายการบินแอร์เอเชีย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ขยายวันพักและเพิ่มค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาล

ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่หลากหลายเข้ากับยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนำการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประเทศไทยและมีโอกาสทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวในเมืองหลักและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง รวมถึงเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่อีกด้วย

ด้าน Mrs. Chang Yumeng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2562 เป็นปีที่สาธารณประชาชนจีนและประเทศไทย มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ครบรอบปีที่ 44 สำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ได้นำการแสดงทางวัฒนธรรมจาก 7 มณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ การแสดงกายกรรม มณฑลซานซี, การแสดงระบำจากมณฑลยูนนาน การแสดงระบำ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน, การแสดงระบำ อุปรากรจีน (งิ้ว) การแสดงกายกรรมและกังฟู มณฑลซานตง, การแสดงระบำ มณฑลเฮยหลงเจียง, การแสดงระบำ เขตปกครองตนเองเฉียนตงหนาน และการแสดงหุ่นกระบอก มณฑลฝูเจี้ยน

นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช โดย ททท. จะนำการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จีน แสดงหน้าพระพักตร์และนำผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนกลางถวายพระพรและถวายของที่ระลึก โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ เวทีกลาง สยามสแควร์ จะมีกิจกรรมที่สำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนคือ พิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสตรุษจีนระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 ประเทศ เพื่ออวยพรแก่ชาวจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนทั้งจากไทยและจีน

สำหรับเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราชและเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาค ประจำปี 2562 ที่ ททท. เป็นผู้ดำเนินการใน 3 พื้นที่เมืองหลัก คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต แบ่งการจัดงาน ดังนี้ สยามสแควร์ วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กรุงเทพมหานคร, ศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า จังหวัดภูเก็ต วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การตกแต่งบรรยากาศแบบจีน การแสดงวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและจากประเทศไทย การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารมงคล การสาธิต ศิลปะแบบจีนรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตัดกระดาษ การเขียนคำมงคล กิจกรรมจากศิลปินและดาราที่มีชื่อเสียง และการแสดงทางวัฒนธรรมจาก 7 มณฑล

“ททท. ยังได้สนับสนุนการจัดงานตรุษจีนในพื้นที่ชุมชาชาวจีนขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ ซึ่งมีการจัดงานอันเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ชุมชนชาวจีนเยาวราช กรุงเทพมหานคร, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดนครสวรรค์,จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดตรัง, จังหวัดสงขลา (อำเภอหาดใหญ่), จังหวัดตรัง และจังหวัดภูเก็ต”

นายยุทธศักดิ์ กล่าวอีกว่า ททท. ยังได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านอาหารระหว่างไทย-จีน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อต่อยอดจากเทศกาลตรุษจีนที่จัดขึ้นในประเทศไทย ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหาร ได้เกิดการรับรู้และส่งผลให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนและเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปี โดยได้เชิญเชฟชื่อดังจากสมาพันธ์อาหารจีนโลก (World Federation of Chinese Catering Industry) ร่วมทำอาหารกับ เชฟก้องซุ่น แซ่เลี่ยง หัวหน้าเชฟประจำห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ผู้มีประสบการณ์ในด้านการทำอาหารมากกว่า 20 ปี ทั้งในไทยและต่างประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทั้งหมด 1.03 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8% สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5% สำหรับตลาดจีน โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้าไทยประมาณ 3.3 แสนคน เพิ่มขึ้น 4% สร้างรายได้ประมาณ 10,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% เนื่องจากมีปัจจัยเสริมในการขยายเวลายกเว้นค่าธรรม VoA

“การจัดงานเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยจะเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดับประเทศที่เดินทางเข้ามาร่วมงานฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว และเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างดีซึ่งกล่าวชื่นชมว่า การจัดเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยเป็นกิจกรรมตรุษจีนที่ใหญ่ที่สุดที่จัดนอกแผ่นดินจีน” นายยุทธศักดิ์ กล่าวในที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *