“ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2562” (CP All Education Forum 2019)

#ซีพี ออลล์ เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง มอบทุนปี 62 อีกกว่า 1,360 ล้านบาท  

# “การศึกษาไทยแห่งอนาคต” ต้องปรับตัวให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเท่าทัน 

#การศึกษาไทยในฝันของ GEN Y

R-U-GO.COM: ซีพี ออลล์ เดินหน้าจัดงาน “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2562” (CP All Education Forum 2019) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการศึกษาร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีศักยภาพโดยใช้หลักสูตรการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน  พร้อมมอบทุนการศึกษาประจำปีรวมทั้งสิ้นอีกกว่า 1,360 ล้านบาท เพื่อศึกษาในปัญญาภิวัฒน์ฯและเครือข่าย

ภายในงานมี ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาไทยแห่งอนาคต” และการเสวนาพิเศษหัวข้อ “การศึกษาไทยในฝันของ GEN Y” โดย คุณครูชินกร พิมพิลา คุณครูจากโรงเรียนบ้านนาสีนวล จ.สกลนคร, วิว-ชนัญญา เตชจักรเสมา ยูทูปเปอร์นักเล่าเรื่องเจ้าของช่อง Point Of View”  และ ว่าที่ร.ต.อิสามะแอ สะแม  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) “นักศึกษาสู้ชีวิตสู่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ”  ร่วมเสวนา

ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การศึกษาไทยแห่งอนาคต” โดยได้ได้เสนอแนะและข้อคิดเห็นถึงระบบการศึกษาของไทย ว่าต้องปรับตัวให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเท่าทัน เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก หลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศชั้นนำ ต่างปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งสำหรับประเทศไทยจะต้องหาวิธีรับมือกับเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพราะนับจากนี้ กลุ่มเยาวชนที่กำลังจะสมัครเรียนในระดับอุดมศึกษา ถือเป็นกลุ่มคน Gen Z ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

เยาวชนกลุ่ม Gen Z จัดเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ความฉลาด มีความคิดพัฒนาที่แตกต่างจากรุ่นเก่า การเรียนการสอนแบบท่องจำตามตำราเรียนไม่สามารถตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ทั้งหมด

การศึกษาหาความรู้บนโลกดิจิทัลถือเป็นสิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญ โดยสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เพียงเกิดเฉพาะในไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกประเทศทั่วโลก การพัฒนาการศึกษาให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงจึงถือเป็นสิ่งที่สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องตระหนักถึงการสร้างระบบการศึกษาแห่งอนาคต

ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดเป็น 2 สถาบันการศึกษาที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม จึงเชื่อว่าทั้ง 2 สถาบัน จะมีการพัฒนาต่อยอดระบบการศึกษาในยุค 4.0 พร้อมเป็นต้นแบบของการศึกษาในประเทศ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM) นอกจากนี้ยังได้เปิดศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 20 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อรองรับนักเรียนที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนโดยไม่ต้องทิ้งถิ่นกำเนิด เพราะสามารถเรียนได้ในจังหวัดบ้านเกิดหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้รูปแบบการสอนในระบบ VDO Conference  สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ ใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง หรือ Work-based Education เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่พัฒนาเยาวชนให้ได้ทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะที่พร้อมปฏิบัติงานได้จริงเหมาะกับโลกในยุคปัจจุบัน

“การเรียนรู้ด้านธุรกิจควบคู่กับการเสริมประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริง คือ จุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่การเป็นเจ้าของกิจการเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Work-based Education มาพัฒนาสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์นโยบายด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปี ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์,วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์(PAT), สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM), ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือ ได้ผลิตเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม ไปแล้วกว่า 30,000 คน โดยในปี 2562 ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาอีกจำนวนกว่า 24,000 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1,360 ล้านบาท ให้กับนักเรียนนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์และเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยและเป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ นั่นคือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *